Ouders als partners


Onze school wil zoveel mogelijk aansluiten bij de interesses, mogelijkheden en behoeften van de leerlingen.
Ouders zien wij daarom als een belangrijke partner.

Ouders kennen hun eigen kinderen het beste en kunnen de leerkrachten over hun kind informeren, waardoor er een belangrijke samenwerking ontstaat tussen ouders en school om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Daarnaast is betrokkenheid van ouders bij de school van groot belang voor het goed en veilig doen verlopen van allerlei activiteiten.
Ons onderwijsprogramma is op een aantal punten ingericht op de hulp van ouders.
Het is belangrijk dat ouders en leerkracht een goed contact hebben en van elkaar weten wat de verwachtingen zijn en hoe de communicatie het best kan verlopen.


Wij verwachten van onze ouders dat zij:

  • De waarden en het beleid van onze school onderschrijven
  • Minstens 1x per jaar op een ochtend aanwezig zijn bij 'kom kijken in de klas'
  • Hand- en spandiensten levert op verzoek van de school en/of de leerkracht
  • Respons geven op een jaarlijks digitale of schriftelijke oudervragenlijst
  • Aanwezig zijn op algemene ouderavonden én speciale ouderavonden voor een specifieke groep
  • Aanwezig zijn op het kennismakingsgesprek en de voortgang- en ontwikkelingsgesprekken
  • Onvrede of klachten bij de betreffende persoon neerleggen (en niet op het plein): de leerkracht, de oudercontactpersoon of de directeur
  • Ouders onderling respectvol met elkaar omgaan, ook op het schoolplein
  • Goed bereikbaar zijn.

Voor meer rechten en plichten van ouders en leerkrachten kunt u terecht in onze schoolgids.