Onderwijs aanpak

In ons onderwijssysteem kiezen wij voor het jaargroepen systeem. Alleen in de middenbouw werken we met een combinatie groep: groep 4/5 en groep 5/6 om ons onderwijs zo passend mogelijk te maken. Op elke jaargroep staat een leerkracht, vaak samen met een onderwijs-assistent.

De nadruk van ons onderwijs ligt op taal, lezen en rekenen. Daarnaast geven wij burgerschap, digi-vaardigheden en Engels. Er is 2 x per week gym. Elk jaar is er voor de hele school een Kunstproject onder leiding van een echte kunstenaar en gaat elke groep minimaal 1 x naar een museum. En er zijn natuurlessen die buiten plaatsvinden en verkeerslessen. Voor groep 6 zijn er de schooltuintjes.  

Per jaargroep worden de lessen in de klas per vakgebied in drie niveaus gedeeld. Op deze manier worden kinderen op hun niveau geholpen. We zetten onderwijsassistenten in om kinderen in kleinere groepjes te begeleiden of om bijvoorbeeld extra te oefenen met hun woordenschat of lezen. Ook in de vakken burgerschap, cultuur en natuur wordt aandacht besteed aan taal. Indien passend werken wij bij projecten of specifieke vaardigheden groep overstijgend.

Expertise op meertaligheid: Omdat wij veel meertalige leerlingen hebben, wordt ons onderwijs aangevuld met NT2-onderwijs wat zich heel erg richt op extra taalaanbod in de vorm van: woordenschat, zinsbouw en de bewustwording van de verschillen in taal.

Onze groepen zijn klein waardoor wij veel aandacht voor onze leerlingen kunnen hebben. Door middel van doelgericht werken wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de leerlingen.

Wij werken ook met huiswerkmappen zodat kinderen meer oefentijd hebben. Bovendien vinden wij het belangrijk dat er thuis ook aandacht voor onderwijs is. We zien ouders als partners om samen met ons de kinderen zoveel leerervaringen te bieden en te verrijken in hun ontwikkeling.

Wilt u meer informatie over de inhoud van de lesstof? Dan verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.