Vrijwillige ouderbijdrage


Als school vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00. Deze bijdrage wordt gebruikt voor uitgaven die niet gesubsidieerd worden door rijk of gemeente.

Het gaat dan om bijvoorbeeld:
  • een themaboek tijdens de Kinderboekenweek voor iedere klas
  • een Sinterklaascadeautje
  • een hapje en een drankje tijdens een uitstapje of viering op school
  • vervoer voor uitstapjes
De ouderbijdrage is en blijft een vrijwillige bijdrage. Geen enkele leerling zal worden buitengesloten van een activiteit als de ouderbijdrage niet kan worden betaald.  
Wanneer u niet in staat bent de vrijwillige ouderbijdrage te betalen verzoeken wij u zich te richten tot de gemeente Leiden. Er zijn speciale subsidie-regelingen beschikbaar.