Programma Vreedzame School

Onze leerlingen moeten zich op de eerste plaats veilig voelen op school: veilig genoeg om te kunnen leren, veilig genoeg om risico's te nemen en veilig genoeg om te kunnen slagen.
Wanneer veel mensen bij elkaar zijn, is het belangrijk dat er omgangsregels zijn waar iedereen zich aan houdt.

Onze schoolregels zijn:
  • Wij zijn aardig voor elkaar op school
  • Wij zijn rustig op school
  • Wij lossen problemen samen op
  • Wij houden de school, onze spullen en de omgeving netjes.
Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde regels.
 
Veiligheid op school betekent ook dat wij actief bezig zijn om sociale omgangsvormen op een positieve manier breed aandacht te geven.
Onze school maakt gebruik van het programma De Vreedzame School en heeft bijzondere aandacht voor sociale veiligheid (zie ook ons protocol Sociale Veiligheid).
Tolerantie en respect voor iedereen is een voorwaarde om te komen tot leren en ontwikkeling.
Wij willen een Vreedzame School zijn waarin iedereen zich veilig voelt.