Welkom op onze website!


"Leren is reizen naar je toekomst!"
 
Eigen talenten ontdekken, leren samenwerken en zelfvertrouwen opbouwen vormen belangrijke drijfveren van ons onderwijssysteem. We vinden het essentieel dat onze leerlingen plezier hebben in leren. Binnen de school wordt in een veilig sociaal klimaat op gedifferentieerde wijze les gegeven, zodat alle kinderen zich gezien en gehoord voelen.
 
Uiteraard is elk kind bij ons welkom en elk kind kan en mag zichzelf zijn. Wij zijn een school voor openbaar onderwijs en vallen onder de Stichting PROOLeiden-Leiderdorp: een scholenkoepel met 20 openbare scholen. Wij bieden naast regulier basisonderwijs tevens 2 internationale taalklassen voor expats en nieuwkomers. Ook voor vroegschoolse opvang (vanaf 2 jaar) kunt u terecht in ons schoolgebouw. Onze school beschikt over diverse buitenruimtes waardoor we onze leerlingen, naast de gymlessen, ook in de pauzes veel kunnen laten bewegen.

Voor meer of andere informatie nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen!