Peuterspeelgroepen

In onze school vindt tevens vroegschoolse opvang plaats, verzorgt door SPL Leiden.
Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op de Peuterspeelzaal (regulier of antroposofisch).
Wij raden ouders van harte aan gebruik te maken van een peuterspeelzaal omdat wij zien dat het een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen als zij al vroeg met andere kinderen leren samen spelen. 

Als kinderen gebruik maken van de voorschoolse opvang via het deelnemen aan een peutergroep is de overstap naar onze basisschool als zij 4 jaar worden een hele kleine.
De kinderen zijn dan al gewend aan het gebouw en kennen al veel van de oudere kinderen van gezicht. Wij merken dat de kinderen dit prettig vinden