Leerlingenzorg


Op de Brede school Merenwijk vinden we het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden verschillende mogelijkheden tot ondersteuning.
Sommige kinderen hebben wat meer hulp nodig, andere kinderen juist wat meer uitdaging.
Zie voor een volledig overzicht het document Sociale Veiligheid van de Brede school Merenwijk.
 

Ondersteuning


Ondersteuning bieden we zoveel mogelijk binnen onze school aan. Dit doen we zodat we onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig. We kunnen niet bieden wat het speciaal (basis)onderwijs kan bieden.
In sommige gevallen blijkt dat speciaal (basis)onderwijs beter is voor een kind.
In dat geval vragen wij ouders om een andere school te zoeken. Wij ondersteunen daarbij zo goed mogelijk.

Intern begeleiders


Het team van leerkrachten pakt zoveel mogelijk zorg en welzijn zelf op in de klas.
Onze intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten en coördineren de zorg in de school.
Zij zorgen waar nodig voor het uitnodigen/benaderen van extra expertise, zoals bijvoorbeeld een logopedist.
De coördinatoren onderhouden waar nodig contact met (buitenschoolse) hulpverleners.
 

Leerlingdossier


Alle gegevens die we verzamelen leggen we vast in het leerlingdossier van Parnasys.  
Alleen de collega's die betrokken zijn bij uw kind hebben toegang tot dit dossier.
We vinden het belangrijk om u als ouder goed op de hoogte te houden van het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.
De leerkrachten zullen u daarom regelmatig uitnodigen voor een gesprek.
We nemen ook regelmatig contact op om even te laten weten hoe het met uw kind gaat.
 

Schoolondersteuningsprofiel


Het School Ondersteunings Profiel beschrijft welke mogelijkheden en ambities onze school heeft voor de ondersteuning van specifieke onderwijsbehoeften.

Voor meer informatie over de het externe Ondersteuningsteam PPO dat scholen bijstaat als er sprake is van ondersteuningsbehoeften die buiten de school liggen, zie: www.passendonderwijs.nl of www.pporegioleiden.nl