Bredeschool met verlengde leertijd


Leren doe je niet alleen op school. Leren is ook niet alleen lezen, rekenen, taal en andere vakken. Je leert iedere dag; op school, maar ook daarbuiten. Nieuwe ervaringen opdoen, andere werelden leren kennen: dat is ook leren. Een brede ervaring zorgt voor een toename van de woordenschat, de groei van nieuwsgierigheid en een nieuwe blik op de toekomst.

Om een bijdrage te leveren aan het opdoen van een brede ervaring, zijn er verschillende organisaties die met ons samen werken aan het vergroten van onderwijskansen voor onze leerlingen. In samenwerking met verschillende partners worden er gedurende het jaar diverse in- en naschoolse activiteiten georganiseerd. Op deze manier krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de Bredeschool een belangrijke bijdrage levert aan het vergroten van ontwikkelingskansen van onze kinderen.

In het schooljaar '23-24 zal een coördinator Rijke schooldag aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport en Educatie tussen 14 uur en 16 uur. Er zal voor elke dag een aanbod zijn. Verrijking zoeken we naast een reeds bestaande huiswerkklas op 2 dagen in de week en remedial teaching voor de kinderen die extra lees of reken ondersteuning nodig hebben, in sport, cultuur, natuur in techniek

In ons naschools aanbod werken we samen met partners in de wijk:  
Zo…
  • Werken wij samen met het buurthuis Op Eigen Wieken waar twee keer per week huiswerkbegeleiding is
  • Hebben wij een fijne samenwerking met speeltuin De Merendroom
  • Werken wij samen met leerlingen van Stedelijk Gymnasium aan het Maatjesproject
  • Zijn er sport en spelcoaches actief vanuit Stichting SOL (Samen Ondernemend Leren)
  • Gaan we onze samenwerking met aanbieders op het gebied van cultuur/sport/ educatie verbreden voor een breed aanbod tussen 14-16 uur
  • Werken wij samen met verschillende partners zoals Incluzio voor de huiswerkklas en Buzz voor de taalklassen voor onze ouders
  • Is er een goede samenwerking met het jeugdteam bij zorgen rondom een leerling
Verdere informatie en al onze partners kunt u vinden in onze schoolgids.