Internationale taalkassen

Voor de instroom van de leerlingen die de Nederlandse taal niet spreken bieden wij 2 Internationale Taalklassen ITK's): een ITK-onderbouw voor leerlingen van 6-8 jaar en een ITK-bovenbouw voor leerlingen van 9-12 jaar.
Het onderwijs in deze klassen is volledig gericht op het leren van de Nederlandse taal.
Elke leerling doorloopt een taalprogramma op maat. Gemiddeld duurt het taalprogramma 1 jaar, afhankelijk van het instroomniveau van de leerling.
Na het doorlopen van het taalprogramma stroomt de leerling in op een reguliere school. Dat kan, mits passend, bij ons op school, maar afhankelijk van de woonplek kan dat ook op een andere reguliere school.
(Voor meer informatie zie de Engelstalige versie / English version op deze website!)