Medezeggenschapsraad (MR)


De wettelijke inspraak van ouders in de school gaat via de Medezeggenschapsraad (de MR).
In deze MR hebben officieel drie ouders en drie leerkrachten zitting.
Daarnaast is de directie van de school een adviserend lid.
De MR komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar om die zaken te bespreken die gaan over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Hierover kan de MR eventueel een beslissing nemen of ze kan een advies geven.

Wilt u meedenken in de Medezeggenschapsraad? Neem dan even contact op met onze directeur.