Brede school met een verrijkte leerdag

Leren doe je niet alleen op school. Leren is ook niet alleen lezen, rekenen, taal en andere vakken. Je leert iedere dag; op school, maar ook daarbuiten. Nieuwe ervaringen opdoen, andere werelden leren kennen: dat is ook leren. Een brede ervaring zorgt voor een toename van de woordenschat, de groei van nieuwsgierigheid en een nieuwe blik op de toekomst.

Om een bijdrage te leveren aan het opdoen van een brede ervaring, zijn er verschillende organisaties die met ons samen werken aan het vergroten van onderwijskansen voor onze leerlingen. In samenwerking met de verschillende partijen worden er gedurende het jaar diverse in- en naschoolse activiteiten georganiseerd. Op deze manier krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de Bredeschool een belangrijke bijdrage levert aan het vergroten van ontwikkelingskansen van onze kinderen.

Samen met een kwartiermaker vanuit de gemeente Leiden, onderzoeken wij op dit moment een uitbreiding van onze mogelijkheden voor een verrijkte schooldag. Verrijking zoeken we naast een reeds bestaande huiswerkklas op 2 dagen in de week en remedial teaching voor de kinderen die extra lees of reken ondersteuning nodig hebben, in sport, cultuur, natuur in techniek

Wij proberen met de diverse instanties in de wijk een goed contact te hebben. Zo…
  • werken wij samen met het buurthuis Op Eigen Wieken waar twee keer per week huiswerkbegeleiding is
  • hebben wij een fijne samenwerking met speeltuin De Merendroom
  • werken wij samen met leerlingen van Stedelijk Gymnasium aan het Maatjesproject
  • zijn er sport en spelcoaches actief vanuit Stichting SOL (Samen Ondernemend Leren)
  • geven wij met de verschillende partners inhoud aan de Brede School
  • gaan we verder met de 'Vreedzame School'
  • werken wij samen met verschillende partners die te maken hebben met Jeugd en Veiligheid,
Behalve een peuterspeelzaal van SPL, bevindt zich in ons schoolgebouw een Impuls en een Perspectiefklas en een klas voor hoogbegaafde leerlingen: Bright kids.

Verdere informatie en al onze partners kunt u vinden in onze schoolgids.