Onze visie en missie

"Als leerling van onze school ga je leren dat je weet wat je kunt, weet wat je wilt, weet wat je waard bent, daag je jezelf uit en ken je jezelf en jouw talenten als geen ander"
 
Op onze school werken we aan een brede ontwikkeling van al onze leerlingen.
Wij doen dit in betrokkenheid en samenwerking met de ouders en de partners in de wijk.
Wij willen een zichtbare, kleurrijke en betrouwbare school zijn.
Wij bieden leerlingen een veilige plek om te leren, kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wij doen dit vanuit hoge verwachtingen, grote ambities en het geloof in vreedzaam omgaan met elkaar.
We dagen kinderen uit om medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling.
Wij bieden kwaliteit in het leren van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve basisvaardigheden en zeker ook in het leren van zelfstandigheid en samenwerkend leren.
 
Onze school werkt vanuit belangrijke waarden:
                - Veiligheid
                - Kwaliteit
                - Uitdaging
                - Samenwerking
                - Waardering
                - Verbinding

Deze waarden zijn niet willekeurig gekozen. Van alle betrokkenen verwachten wij dat zij deze waarden onderschrijven en dat iedereen zijn uiterste best doet om deze waarden uit te dragen in gedrag. Samen met de leerkracht gaan de leerlingen de waarden vertalen in positief gedrag: in de klas, naar elkaar en in en buiten de school.
 
Ons motto luidt: "Leren is reizen naar je toekomst!". Wij willen kinderen een rijk gevulde koffer meegeven op weg naar hun volwassenheid.
 
Onze ambities en speerpunten staan ook beschreven in ons schoolplan.
U kunt een evaluatie van ons jaarplan en de doelen voor dit schooljaar teruglezen in onze schoolgids.