Ouderbijdrage

Als school vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00. Deze bijdrage wordt gebruikt voor uitgaven die niet gesubsidieerd worden door rijk of gemeente.

Het gaat dan om bijvoorbeeld:
- een themaboek tijdens de Kinderboekenweek voor iedere klas
- een Sinterklaascadeautje
- een hapje en een drankje tijdens een uitstapje of viering op school
- vervoer voor uitstapjes

Naast de ouderbijdrage wordt er ook een verplichte bijdrage gevraagd voor het jaarlijkse schooluitje.