Peuterspeelklas

Sinds 2013 zijn wij binnen onze Bredeschool ook gestart met een Peuterspeelklas. Deze groep wordt bemenst door een leidster en een leerkracht. De Peuterspeelklas is gesitueerd tussen een kleutergroep en de peuterspeelzaal. Bij ons starten de peuters namelijk op 2 jarige leeftijd bij de peuterspeelzaal. In overleg met ouders stromen zij met de leeftijd van 3,2 jaar oud door naar de Peuterspeelklas en op 4 jarige leeftijd gaan zij naar groep 1.
 
De kinderen ontvangen in de Peuterspeelklas in totaal 13 uur voorschoolse educatie per week. Regelmatig worden er activiteiten ondernomen met de peuters en de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Deze activiteiten zijn speciaal afgestemd op de oudere peuters.
 
De methode die gebruikt wordt, is dezelfde als de methode van de kleuters. Door de kinderen van de peuterspeelzaal naar de Peuterspeelklas en vervolgens naar groep 1 te laten doorstromen en dezelfde methode aan te bieden, verwachten wij de peuters beter te stimuleren in hun ontwikkeling.
 
Naam:               Peutercentrum Merenwijk (Mozaïek)
Adres:               Valkenpad 3
                         2317 AN Leiden
Telefoon:           088-3043073
SPL telefoon:     088-3043043
E-mail:              pcmerenwijk@spleiden.nl
Website:            www.spleiden.nl

Leerkracht:        Connie van Loenhoud
PSZ leidster:      Jacqueline Carree