Algemeen

Ons onderwijs wordt georganiseerd volgens het unit onderwijs systeem. Kinderen zijn verdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouwunit en hebben een of twee vaste leerkrachten met een of meerdere onderwijsassisten. Door middel van doelgericht werken wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de leerlingen.

Omdat wij veel meertalige leerlingen hebben, wordt ons onderwijs aangevuld met NT2-onderwijs wat zich heel erg richt op woordenschat, zinsbouw en de bewustwording van de verschillen in taal.

Wilt u meer informatie over de inhoud van de lesstof? Dan verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.