Bredeschool

Leren doe je niet alleen op school. Leren is ook niet alleen lezen, rekenen, taal en andere vakken. Je leert iedere dag; op school, maar ook daarbuiten. Nieuwe ervaringen opdoen, andere werelden leren kennen: dat is ook leren. Een brede ervaring zorgt voor een toename van woordenschat en vaak ook van een toename van nieuwsgierigheid en een nieuwe blik op de toekomst.

Al enige jaren zijn wij Bredeschool Merenwijk. Om een bijdrage te leveren aan het opdoen van een brede ervaring, zijn er verschillende organisaties die samen met ons werken aan het vergroten van onderwijskansen voor onze leerlingen. In samenwerking met de verschillende partijen worden er gedurende het jaar diverse in- en naschoolse activiteiten georganiseerd. Vanaf maart is er in de Slaaghwijk een Sporttuin (vijf dagen in de week) waar kinderen en ouders zich kunnen inschrijven voor een sportactiviteit. Het EPI-centrum, in samenwerking met de speeltuin, verzorgen kooklessen. Op deze manier krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en aan de slag te gaan met hun talenten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de Bredeschool een belangrijke bijdrage levert aan het vergroten van ontwikkelingskansen van onze kinderen.

Wij proberen met de diverse instanties in de wijk een goed contact te hebben. Zo…
- werken wij samen met het buurthuis Op Eigen Wieken waar twee keer per week huiswerkbegeleiding is,
- werken wij samen met JES Rijnland en BplusC voor het organiseren van de huiswerkkamer (groep 7 en 8),
- hebben wij een fijne samenwerking met speeltuin De Merendroom,
- werken wij samen met leerlingen van Stedelijk Gymnasium aan het Maatjesproject,
- hebben wij contact met het Epi-centrum,
- is er een peuterspeelklas in ons gebouw gevestigd, waarin de SPL intensief samenwerkt met de school en met JES Rijnland,
- geven wij met de verschillende partners inhoud aan de Brede School,
- gaan we verder met de 'Vreedzame School',
- werken wij samen met verschillende partners die te maken hebben met Jeugd en Veiligheid,
- hebben wij goed contact met de wijkagent.

Verdere informatie en al onze partners kunt u vinden in onze schoolgids.