Verlengde leertijd

Op onze school willen wij de onderwijskansen voor onze leerlingen vergroten en daarom bieden wij verschillende mogelijkheden van verlengde leertijd, namelijk de Merenwijk Academie en de huiswerkklas plus.
 
Merenwijk Academie
De Merenwijk Academie is een aanbod voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Het aanbod bestaat uit een boekenkring, een leeskring (krantenberichten), (denk)vraagstellingen en discussie. Het doel van deze Academie is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en het denkvermogen, het verstevigen van het zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen. De Academie is iedere maandag van 15.00 - 16.00 uur. Om in aanmerking te komen voor deze klas is het een voorwaarde dat kinderen goed gemotiveerd zijn en een goede werkhouding hebben. De rekenvaardigheden van deze leerlingen moeten op voldoende niveau worden beheerst. Voorafgaand aan het starten van de Academie, welke een schooljaar duurt, zal er een motivatiegesprek zijn met de leerling én ouders en afspraken in een contract worden vastgelegd.
 
Huiswerkklas plus
Een dag in de week is er de mogelijkheid voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 ondersteuning te krijgen bij begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Er is gekozen om het accent op begrijpend lezen te leggen, omdat een goed begrip van een tekst noodzakelijk bij elk vak is. De motivatie van de leerlingen is hier van doorslaggevend belang. Niet de leerkrachten, niet de ouders, maar de leerlingen zelf kunnen zich voor deze verlengde leertijd opgeven. De Huiswerkklas Plus is op woensdag van 15.00 - 16.00 uur in een blok van vijf tot zes weken. De leerlingen kunnen zich per blok inschrijven.