Leren is reizen naar je toekomst!
Leren is reizen naar je toekomst!
Leren is reizen naar je toekomst!

Zomerschool

15-04-2019
Zomerschool komt er weer aan!
Ook dit jaar zorgt JES, dankzij de bijdrage van fondsen en particulieren, voor een leerzaam en leuk programma! Zomerschool biedt onze leerlingen de kans om op een speelse manier bezig te zijn met hun taalvaardigheid. Maar Zomerschool is meer dan dat! Leerlingen die meedoen ontwikkelen meer zelfsturing, zelfkennis en zelfvertrouwen.

Voor wie is Zomerschool?
Zomerschool is een programma voor gemotiveerde kinderen die na de zomervakantie naar groep 7 of 8 gaan. Het programma is heel geschikt voor kinderen die extra stimulans kunnen gebruiken op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat.

In het kort
Deze zomer gaan de kinderen aan de slag met de thema 'Water' en 'Reclame'. De lessen over het thema 'Water' vinden plaats in Rijksmuseum Boerhaave. Het thema 'Reclame' organiseert Zomerschool in het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht.

De leerlingen krijgen vijf dagen les van 10.15 uur tot 16.15 uur. Zij debatteren met elkaar, leren nieuwe woorden, schrijven een essay of maken een film. Midden in de week is er ook een excursie die passend is bij het thema.

Met ouders wordt vooraf zorgvuldig kennis gemaakt. Zij krijgen een uitnodiging om bij de eindpresentatie van Zomerschool aanwezig te zijn. Ouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een programma waarin ouderbetrokkenheid één van de thema's is.

Meedoen?
Om mee te doen kunt u zich opgeven bij juf Ger of de leerkracht van groep 6 en 7.

Praktische informatie
Zomerschool kost 15,00 euro per week.
Meer informatie vindt u op de website van JES Rijnland.

Nieuws van Merenwijk

Powered by BasisOnline