Groep 7

Juf Lianne is de leerkracht van groep 7, zij werkt van maandag tot en met vrijdag.


Hieronder volgt informatie over de verschillende vakken en activiteiten uit groep 7.
Taal:
Zowel voor taal als voor spelling maken we gebruik van de methode Taalleesland. Bij taal ligt de nadruk voornamelijk op het herkennen, analyseren en schrijven van verschillende soorten teksten. Verder leren de leerlingen o.a. ontleden, gebruik van leestekens en uitdrukkingen en gezegden. Voor woordenschat gebruiken we Schateiland en de posters  uit het Posterproject.
Spelling:
Bij spelling ligt de nadruk dit jaar op het kunnen toepassen van de verschillende spellingsregels en het gebruiken van de verschillende werkwoordsvormen.
Rekenen:
De methode "Alles telt"  gebruiken we voor rekenen. In groep 7 ligt de nadruk op  het leren werken met breuken, procenten en kommagetallen. Verder komt maatbegrip, meten en rekenen met geld aan bod. Tevens wordt het handig rekenen geoefend.
Natuur en techniek:
De methode Natuniek wordt gebruikt voor het natuur- en techniekonderwijs in groep 7. De thema’s leven, omgeving, zintuigen en techniek om je heen komen aan bod.
Verkeer:
De JeugdVerkeersKrant (JVK) gebruiken wij om verkeerseducatie te geven. Dit is een hulpmiddel om leerlingen meer te leren over hun deelname aan het verkeer. In april en mei nemen de leerlingen deel aan het landelijke theorie- en praktijkexamen.
Geschiedenis:
In groep 7 gebruiken we de methode Speurtocht. Enkele thema’s zijn: tussen jagers en Romeinen ( 3300 v. Chr-500 na Chr ), de republiek en het koninkrijk ( 1700 -1900 ).
Maatjesproject en Nieuwskring:
In groep 7 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het Maatjesproject: een leerling  uit groep 7 wordt gekoppeld aan een leerling van het Stedelijk Gymnasium. Het is de bedoeling dat zij samen allerlei activiteiten ondernemen. ( bijv. een bezoek aan een museum, naar de bioscoop, maar ook bij elkaar thuis op bezoek gaan ). Tevens bereiden de leerlingen uit groep 7 een Nieuwskring voor met de hulp van een leerling van het SG.: zij maken een kleine spreekbeurt over een gebeurtenis uit het actuele nieuws en de leerling uit groep 7 geeft hierover een presentatie in de klas.
Tutorlezen:
De leerlingen van groep 7 zijn tutor voor de leerlingen uit groep 4. Zij lezen 2x per week met elkaar en houden de vorderingen bij.
Aardrijkskunde:In gr.7 gaan de lessen vooral over Europese landen en hoofdsteden.
Verder komen zaken als het klimaat, centra en schaalvergroting (landb) aan de orde.
Schrijven:Pennenstreken. In het schrijfschrift schrijven de leerl. stukjes over die ze op z'n mooist moeten schrijven. Ze moeten vooral rustig en geconcentreerd aan de slag gaan.
Engels: Real English (Let's do it).
Waarom Engels zo belangrijk is. Waar het wordt het gesproken en dat 't ook een wereldtaal is.
Verder doen enkele leerlingen mee aan het Damtoernooi en komen de vakken Muziek, Gym, Handvaardigheid/Tekenen en de Vreedzame Schoollessen ook aan bod.
In groep 7 vindt tevens de Entreetoets plaats

 
img_1180_resize
img_1181_resize
img_1182b_resize
img_1186_resize
img_1189_resize
img_1189b_resize
img_1190_resize
img_1191_resize
img_1192_resize
img_1194_resize
img_1194b_resize
img_1196_resize
img_1197_resize
img_1198_resize
img_1199_resize
img_1200b_resize
img_1204_resize
img_1205_resize
Juni 2018
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Bredeschool Merenwijk, Valkenpad 1, 2317AN Leiden (071) 521 35 50