Groep 1

Activiteiten in onderbouw

In de kleuterbouw wordt veel spelend geleerd. De dagen worden ingedeeld volgens een vast stramien. De kring is een vast en veel terugkerend onderdeel van de dag. In deze kring wordt met elkaar gesproken, er worden verhalen verteld, liedjes en opzegversjes aangeleerd, begrippen uitgelegd en spelletjes aangeboden. Verder wordt er later op de dag in de kring gegeten. Ook voor het naar huis gaan, verzamelen de kleuters zich in de kring. De dag wordt dan na besproken. Er wordt thematisch gewerkt. De thema’s komen uit de methode Piramide. Deze methode wordt ook gebruikt op peuterspeelzaal Mozaïek. Kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, herkennen dan alvast de manier van werken. Verder hebben ze al eens met deze thema ’s gewerkt; dit is erg belangrijk voor de woordenschat en

taalontwikkeling. 
In ieder thema staat een ontwikkelingsgebied centraal. In een programma komen in de loop van het jaar alle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod. Het jaar begint met het thema “welkom”. Dit thema is om het kind veiligheid te bieden en rituelen en regels aan te leren. Spel is heel belangrijk bij de kleuters. Spel is bij uitstek het terrein waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Ook werken we met ‘kinderklanken’. Dit richt zich op twee belangrijke aspecten van taalontwikkeling, namelijk: stimulering van de geletterdheid en de ontwikkeling van de woordenschat.

Twee keer in de week is er in elke kleutergroep een spelinloop, van 8.45 tot 9.00 uur. Er worden allerlei spelsituaties gecreëerd waar kinderen uit kunnen kiezen en samen met de ouders gebruik van kunnen maken. Regelmatig wordt er na de spelinloop een koffie/thee ochtend georganiseerd voor deze ouders .

De kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door kleutertoetsen (taalontwikkeling, ontwikkeling van waarnemen en denken, oriëntatie op ruimte en tijd ) en observaties die betrekking hebben op de emotionele en fysieke intelligentie (kleuterobservatielijst). De zwakscorende kleuters krijgen van de aanwezige tutoren extra aandacht. In groep 1 krijgen alle kinderen aandacht van de tutor, in groep 2 alleen de laag scorende kleuters. Elke kleutergroep heeft een tutor die piramide gecertificeerd is. Schrijfdans; Kleuters krijgen in de speelzaal, maar ook in de klas schrijfdans. Hierbij worden al spelend en dansend de schrijfbewegingen geoefend, deze bewegingen zijn belangrijk voor het leren schrijven in groep 3.

Bovenstaande draagt ertoe bij dat onze school invulling geeft aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

 
img_1180_resize
img_1181_resize
img_1182b_resize
img_1186_resize
img_1189_resize
img_1189b_resize
img_1190_resize
img_1191_resize
img_1192_resize
img_1194_resize
img_1194b_resize
img_1196_resize
img_1197_resize
img_1198_resize
img_1199_resize
img_1200b_resize
img_1204_resize
img_1205_resize
Juni 2018
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Bredeschool Merenwijk, Valkenpad 1, 2317AN Leiden (071) 521 35 50